Medlemmer er Piratpartiets viktigste ressurs. Bli medlem i Piratpartiet og vær med på å utforme politikken vår!

Et medlemskap hos oss er en stemme for personvern, kultur, åpenhet og rettssikkerhet.

Som medlem kan du delta på Piratpartiets landsmøter, i tillegg til årsmøter i fylkeslag og lokallag. Du kan også fremme forslag til initiativer som må behandles på Forenklede Digitale Landsmøter (FDL), noe som gir en unik mulighet til å få gjennomslag for gode politiske ideer.

Medlemstype Pris
Student/Honnør 98,00 Til Innmelding
Yrkesaktivt medlem 200,00 Til Innmelding